XÃ TUY LỘC TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ – CÔNG AN NGHĨA VỤ NĂM 2022

Vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tuy Lộc 2022 phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân tuổi từ 18 đến 25 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2022.

Để công tác truyền chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Tuy Lộc đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên hội đồng NVQS tham gia công tác điều động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2022, trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và nhân dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng đã phát thông báo sơ tuyển cho 64 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS. Đồng thời để thanh niên khám tuyển đông đủ, hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo trước đó 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển, đặc biệt đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định.

Kết quả có 15 trường hợp trúng tuyển trong đó có 3 công an 12 bộ đội.


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái