XÃ TUY LỘC

Địa chỉ: Thôn Minh Long – Xã Tuy Lộc;

Điện thoại: 0216.3.866.295;

Email: ubndxatuyloc@yenbai.gov.vnvanphongubndtuyloc@gmail.com;

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Vũ Kim Việt Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Ngọc Thanh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư ĐU – Chủ tịch UBND
4 Nguyễn Hồng Phong Phó Chủ tịch UBND xã
5 Hoàng Thị Hải Vân Phó Chủ tịch HĐND
6 Nguyễn Đình Hiệp Chủ tịch MTTQ
7 Trần Thị Lan Hương Bí Thư Đoàn TN
8 Nguyễn Thị Thúy Hà Chủ tịch Hội LHPN
9 Trần Hồng Hải Chủ tịch Hội CCB
10 Hà Thị Tuyến Chủ tịch Hội nông dân
11 Lê Thị Hà Văn phòng tổng hợp
12 Nguyễn Thị Quỳnh Dung Văn phòng thống kê
13 Nguyễn Hữu Bình Tư Pháp – Hộ tịch
14 Nghiêm Thị Thu Lao động thương binh xã hội
15 Lương Thị Tuyết Địa Chính – xây dựng
16 Lương Thị Hoa Địa chính – Kinh tế
17 Đặng Thùy Dương Kế toán ngân sách
18 Hoàng Thị Thắm Kế toán thu
19 Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch CCB
20 Lã Quang Hưng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
21 Đỗ Thị Hoa Lê Phó Chủ tịch MTTQ,

Chủ tịch Hội NCT

22 Đặng Thị Hương Lan Bí thư xã Đoàn

Phó Chủ tịch Hội nông dân

23  Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Hội LHPN

 


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái