Xã Tuy Lộc họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

Ngày 07/10/2022, UBND xã Tuy Lộc tổ chức họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc chủ trì cuộc họp.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của xã Tuy Lộc kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung của phong trào sát với tình hình thực tế của xã; Ban Chỉ đạo chủ động tích cực triển khai thực hiện phong trào tới các thôn trong địa bàn xã, khu dân cư và hộ gia đình theo hướng dẫn của tỉnh Yên Bái, của UBND Thành phố Yên Bái; phong trào TDĐKXDĐSVH xã Tuy Lộc đã triển khai đồng bộ các nội dung trong thực hiện phong trào, từ đó đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành từ đến cơ sở, trở thành phong trào lớn thực hiện có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc giao Trưởng thôn và cán bộ văn hóa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu đề nghị lên UBND xã công nhận gia đình văn hóa, gia đình học tập, dòng họ khuyến học năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

 


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái