Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn, tổ dân phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn, tổ dân phố

nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(18/11/1930 18/11/2022)

———–

 

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-TU, ngày 26/10/2022 của Thành ủy Yên Bái về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022. Đảng ủy xã Tuy Lộc ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động, sản xuất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).
 3. Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân tự đánh giá kết quả tinh thần đoàn kết, tự quản của cộng đồng, suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời biểu dương, động viên khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân để phát triển và phục hồi kinh tế sau hơn 2 năm phòng chống đại dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.
 4. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở tất cả các thôn trên địa bàn. Các hoạt động tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” theo tinh thần trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
 5. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI
 6. Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn

1.1. Thời gian: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gắn với việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở tất cả các thôn trên địa bàn được tổ chức đồng loạt từ 08h00’, ngày 13/11/2022 (Chủ nhật).

1.2. Địa điểm: Tại nhà văn hóa của các thôn.

1.3. Thành phần mời dự gồm

– Toàn thể nhân dân hoặc đại diện gia đình ở thôn; cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn.

– Các đồng chí đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú.

– Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực hỗ trợ, ủng hộ cho thôn trong xây dựng nông thôn mới, và ủng hộ các hoạt động  của thôn đến dự Ngày hội.

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố phụ trách các xã, phường cùng tham dự tại thôn nơi tham gia sinh hoạt Chi bộ theo Quyết định số 278-QĐ/TU của Thành ủy.

– Đại biểu xã, phường (các đồng chí cán bộ công chức được phân công phụ trách các thôn tham dự).

 1. Hình thức tổ chức

– Chương trình Ngày hội:

* Phần Lễ (tổ chức không quá 90 phút):

(1) Văn nghệ chào mừng;

(2) Chào cờ;

(3) Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Ôn lại truyền thống 92 năm MTTQ Việt Nam;

(4) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận thôn.

Tiêu đề báo cáo: Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022.

(5) Các đại biểu dự hội nghị trao đổi, thảo luận;

(6) Đồng chí trưởng ban công tác Mặt trận thôn phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có);

(7) Trao quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn;

(8) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

(9) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có);

(10) Phát động Nhân dân hưởng ứng thi đua góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của thôn của xã năm 2023;

(11) Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.

* Phần Hội (có thể tổ chức trước hoặc sau phần Lễ):

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng (chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội. Khuyến khích các thôn tổ chức bữa cơm đại đoàn kết).

– Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn do Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì phối hợp với và các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ.

– Khi tổ chức ngày hội khuyến khích kết hợp tổ chức các hoạt động ra mắt mô hình tự quản; trao quà cho người nghèo, người khuyết tật các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số…

Lựa chọn thôn Thanh Sơn tổ chức ngày hội điểm gắn với đón bằng công nhận thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu mời các đồng chí lãnh đạo thành phố Yên Bái về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” theo kế hoạch của thành phố.

 1. Công tác tuyên truyền

3.1. Nội dung tuyên truyền

– Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

– Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương năm 2022.

–  Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, về những mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu ở xã, thôn.

Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các thôn kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tham gia Ngày hội với các tầng lớp nhân dân.

– Tuyên truyền các gương điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

3.2. Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền thông qua việc xây dựng các cụm thông tin, cổ động, băng zôn, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Tuyên truyền qua Đài truyền thanh, trên các trang thông tin điện tử và trên trang fanpage chính thống của xã.

– Tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.

 –  Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân.

 – Tuyên truyền đến các hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Từ ngày 11/11 đến hết ngày 19/11/2022.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)!

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

+ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

+ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!

+ Quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”!

+ Quyết tâm xây dựng con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”!

+ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

3.3. Thời gian tổ chức tuyên truyền

– Tổ chức tuyên truyền qua Đài truyền thanh trên trang thôn tin điện tử, fanpage chính thống của xã và thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng được thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

– Tuyên truyền trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu được thực hiện từ ngày 10/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Giao cho ban tuyên giáo, khối dân vận đảng ủy

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, và định hướng công tác tuyên truyền, chỉ đạo ban biên tập viết tin bài phát trên hệ thống loa truyền thanh, đăng các tin bài lên trang thông tin điện tử của xã. Nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân trước, trong và sau ngày hội.

Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 1. Giao cho Ủy ban nhân dân

– Chuẩn bị kinh phí cho các ban công mặt trận thôn; ban hành quyết định công nhận gia đình văn hóa, thôn văn hóa; tặng giấy khen cho gia đình văn hóa tiêu biểu tối thiểu bằng 15%/ tổng số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, thôn văn hóa tiêu biểu không dưới 15%/ tổng số thôn đạt thôn văn hóa.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “60 phút vì môi trường thành phố Yên Bái Xanh – Sạch – Đẹp”, thời gian từ 7h00′ – 8h00’, ngày 11/11/2022. Ra quân dọn dẹp vệ sinh, làm sạch khu vực trước nhà, các tuyến đường, các địa điểm công cộng… kết hợp với tuyên truyền phân loại rác, bỏ rác và tập kết rác đúng nơi quy định.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố thôn Thanh Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của thành phố đồng thời là thôn tổ chức ngày hội điểm để mời lãnh đạo thành phố tham dự theo kế hoạch của thành phố.

– Chỉ đạo treo khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của xã nhà văn hóa thôn và treo cờ Tổ quốc tại các hộ dân trên địa bàn trong dịp kỷ niệm và tổ chức “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”.

– Tập chung giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của nhân dân (nếu có) xong trước ngày 10/11/2022.

 1. Giao cho UBMTTQ Việt Nam xã

– Hướng dẫn các ban công tác MT thôn xây dựng nội dung chương trình tổ chức phần lễ và phần hội theo kế hoạch.

– Vận động các tập thể cá nhân, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”.

– Phối hợp với UBND lựa chọn mỗi thôn tối thiểu 3 xuất quà tặng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 1. Giao cho các đoàn thể chính trị xã hội

Tổ chức triển khai tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng “Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc” đạt được kết quả tốt đẹp.

 1. Giao cho các chi bộ thôn

Chỉ đạo ban công tác mặt trận thôn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam vào ngày 13/11/2022. thông báo cho Ban liên lạc đảng viên đang công tác yêu cầu các đồng chí đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn cùng tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn. Vận động xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” bảo đảm vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

– Các thôn trước khi tổ chức Ngày hội tổ chức phát động hội viên, đoàn viên và nhân dân về sinh đường làng ngõ xóm theo kế hoạch của UBND xã. Huy động nhân dân tham dự ngày hội của thôn.

 1. Giao cho lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự xã

Phối hợp tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình nhân dân. Phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và các địa điểm tổ chức ngày hội, kiên quyết xử lý các trường hợp có biểu hiện kích động gây mất đoàn kết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam của đảng ủy. Yêu cầu Ủy ban nhân dân, UBMTTQ các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội các chi bộ trực thuộc, phối hợp triển khai có hiệu quả và báo cáo kết quả về Đảng ủy (qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã) trước ngày 20/11/2022./.


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái