PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các đồng chí thành viên Tổ công tác 278 về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Tuy Lộc (Quý II, năm 2023)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ YÊN BÁI
TỔ CÔNG TÁC 278
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Lộc, ngày 17 tháng 3 năm 2023
PHÂN CÔNG
Nhiệm vụ các đồng chí thành viên Tổ công tác 278
về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Tuy Lộc
(Quý II, năm 2023)
——-
– Căn cứ vào Quyết định số 278-QĐ/TU, ngày 24/12/2020 của Ban
thường vụ thành ủy Yên Bái về việc ban hành quy chế phân công cấp ủy viên,
trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể thành phố tăng cường chỉ đạo và tham gia
dự sinh hoạt tại cơ sở;
– Tổ công tác thống nhất phân công các đồng chí dự chỉ đạo các chi bộ
thôn từ tháng 4 đến tháng 6/2023 như sau:
1. Đồng chí Trần Phượng – UVBTV thành uỷ phó chủ tịch HĐND
thành phố Yên Bái: Tổ trưởng.
Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Minh Long.
Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Minh Long,
Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 03 hằng tháng
2. Đồng chí Vũ Kim Việt – Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc: Tổ phó.
Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Hợp Thành.
Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Hợp Thành.
Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 03 hằng tháng.
3. Đồng chí Nguyễn Đình Hưng – Thành ủy viên – Trưởng phòng lao
động – thương binh và xã hội thành phố: Tổ viên.
Phụ trách dự sinh hoạt chi bộ thôn Minh Thành
Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Minh Thành.
Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 04 hằng tháng
4. Đồng chí Vũ Thị Thanh Thuỷ – Trưởng phòng y tế thành phố: Tổ viên
Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Bái Dương
Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Bái Dương
Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 03 hằng tháng
5. Đồng chí Hà Yên Thái – Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố
Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Thanh Sơn.
2
Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Thanh Sơn.
Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 04 hằng tháng.
6. Đồng chí Lê Phương Khanh phó trưởng ban dân vận thành ủy
Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Xuân Lan.
Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Xuân Lan.
Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 04 hằng tháng.
* Bảng phân công từ tháng 01/2023 đến tháng 3/2023.

Số
TT Họ và tên Chức vụ
hiện nay
Số điện
thoại liên hệ
Phân công
chỉ đạo
Số điện
thoại Đ/c Bí
thư chi bộ
1
Đ/c Trần Phượng UVTV – Phó chủ tịch
HĐND thành phố 0982510357
– Chi bộ thôn
Minh Long – Đ/c Huấn
0345126558
2
Đ/c Vũ Kim Việt Bí thư đảng uỷCTHĐND xã 0965571773
– Chi bộ thôn
Hợp Thành
Đ/c Phú
0396849293
3 Đ/c Nguyễn Đình Hưng TUV-Trưởng phòng
LĐTB&XH thành phố 0918116366
– Chi bộ thôn
Minh Thành
– Đ/ c Nhâm
0372523766
4
Đ/c Vũ Thị Thanh Thuỷ Phó chánh văn phòng
HĐND-UBND thành phố 0975452051 – Chi bộ thôn
Bái Dương
– Đ/c Giao
0977549009
5
Đ/c Hà Yên Thái Phó trưởng phòng
GD&ĐT thành phố 0913068183 – Chi bộ thôn
Thanh Sơn
– Đ/c Duyên
0972574144
6
Đ/c Lê Phương Khanh Phó trưởng ban dân vận
thành ủy 0941665888 – Chi bộ thôn
Xuân Lan
– Đ/C Dũng
0388069213
Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác 278 tại xã
Tuy Lộc, các thành viên trong tổ dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn theo phân
công trên, hết tháng 6/2023 sẽ tổ chức phân công luân phiên dự sinh hoạt ở các
chi bộ khác./.
Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên tổ 278,
– Bí thư các chi bộ thôn,
– Lưu VP/ĐU .
T/M TỔ CÔNG TÁC 278
TỔ PHÓ
Bí thư đảng ủy
Vũ Kim Việt


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái