PHÂN CÔNG Bổ sung các đồng chí thành viên Tổ công tác 278 về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Tuy Lộc (Quý IV, năm 2022)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

TỔ CÔNG TÁC 278

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Tuy Lộc, ngày 08 tháng 11  năm 2022

 

PHÂN CÔNG

Bổ sung các đồng chí thành viên Tổ công tác 278

về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Tuy Lộc

(Quý IV, năm 2022)

——-

  • Căn cứ thông báo số 489-TB/TU, ngày 04/11/2022 của Thành ủy Yên Bái về việc điều chỉnh phân công bổ sung cán bộ chỉ đạo tham dự sinh hoạt tại cơ sở.
  • Tổ công tác thống nhất phân công bổ sung dự chỉ đạo sinh hoạt các chi bộ thôn từ tháng 11 đến tháng 12/2022 như sau:
  1. Đồng chí: Vũ Kim Việt – Bí thư Đảng ủy, CTHĐND xã Tuy Lộc: Tổ phó.

Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Xuân Lan

Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Xuân Lan

Thời gian sinh hoạt chi bộ Xuân Lan: 14 giờ ngày 4 hằng tháng.

  1. Đồng chí: Vũ Thị Thanh Thủy Phó văn phòng HĐND-UBND thành phố (bổ nhiệm mới chức danh) tiếp tục tham dự chỉ đạo sinh hoạt tại thôn Hợp Thành.
  2. Đồng chí: Lê Phương Khanh phó trưởng ban Dân vận thành ủy (bổ sung mới) Tổ viên

Phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ thôn Minh Long.

Địa điểm: Tại nhà văn hoá thôn Minh Long.

Thời gian sinh hoạt chi bộ: 14 giờ ngày 3 hằng tháng

 

 

Số

TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 hiện nay

 

 

Số điện thoại liên hệ

 

Phân công

chỉ đạo

 

Số điện thoại Đ/c Bí thư chi bộ

1 Đ/c Vũ Kim Việt

 

Bí thư đảng uỷ-CTHĐND xã 0965571773 – Chi bộ thôn Xuân Lan

 

– Đ/C Dũng 0388069213

 

2 Đ/c Lê Phương Khanh Phó trưởng ban Dân vận thành ủy 0941665888 – Chi bộ thôn Minh Long

 

– Đ/c Huấn

0345126558

 

3 Đ/c Vũ Thị Thanh Thuỷ Phó chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố 0975452051 – Chi bộ thôn Hợp Thành – Đ/c Phú 0396849293

 

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác 278 tại xã Tuy Lộc, các thành viên trong tổ dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn theo phân công trên, hết tháng 12/2022 sẽ tổ chức phân công luân phiên dự sinh hoạt ở các chi bộ khác./.

Nơi nhận:

– Các đồng chí thành viên tổ 278,

– Bí thư các chi bộ thôn,

– Lưu VP/ĐU .

T/M TỔ CÔNG TÁC 278

TỔ PHÓ

 

 

 

 

 

 

Bí thư đảng ủy

Vũ Kim Việt

 


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái