Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

 Quang cảnh Lễ phát động

Với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid – 19”, trường TH &THCS Tuy Lộc sẽ tiếp tục quan tâm triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Xây dựng thư viện nhà trường và tổ chức các lớp học không biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ về sách, văn hóa đọc góp phần xây dựng cộng đồng học tập, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Đông đủ giáo viên và học sinh trường TH&THCS Tuy Lộc tham dự Lễ phát động

Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 7/10/2022. Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid -19.

Hội khuyến học thành phố trao 05 suất quà khuyến học cho học sinh trường TH&THCS Tuy Lộc

Hội khuyến học trường TH&THCS Tuy Lộc trao 10 suất quà khuyến học cho học sinh

Dịp này, Hội Khuyến học thành phố trao 05 suất quà, Hội Khuyến học nhà trường trao 10 suất quà cho học sinh trường TH &THCS Tuy Lộc; Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh tặng sách cho nhà trường; CLB Oto Fun Yên Bái trao quà cho quỹ khuyến học nhà trường và Trung tâm Tiếng Anh AD English trao học bổng toàn phần cho 01 học sinh của nhà trường.

Ban đại diện cha, mẹ học sinh tặng sách cho thư viện trường TH&THCS Tuy Lộc; CLB Ô-tô Fun Yên Bái trao quà cho hội khuyến học nhà trường

Trung tâm Tiếng Anh AD English trao học bổng toàn phần đến học sinh trường TH&THCS Tuy Lộc


Tác giả: Tiến Bình – Việt Hà

Nguồn:Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái