Hội nghị triển khai học tập chuyên đề 2023; quán triệt tuyên truyền chỉ thị đề án tỉnh ủy ban hành 2022

Sáng ngày 23/2/2023 Đảng bộ xã Tuy Lộc tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề 2023; quán triệt tuyên truyền chỉ thị đề án tỉnh ủy ban hành 2023, đến dự chỉ và quán triệt có đồng chí Vũ Kim Việt – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Tuy Lộc, cùng toàn thể cán bộ Đảng viên công chức UBND các cơ quan trường học, trạm y tế… Tổng số Đảng viên 285 Số Đảng viên(Miễn sinh hoạt 35) có mặt là 234 Đảng viên/250 đạt 93,6%.

Tại hội nghị Đồng chí Vũ Kim Việt đã triển khai quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh với các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023. Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 28/10/2022 của Tỉnh ủy về sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.

Quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Quán triệt thực hiện ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2023.

 

 

 


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái