Hội đồng nhân dân xã Tuy Lộc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXI – nhiệm kì 2021-2026

Ngày 20/12/2022, Hội đồng nhân dân xã Tuy Lộc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXI – nhiệm kì 2021-2026, kỳ họp thường kỳ năm 2022. Ông Vũ Kim Việt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có ông Ông Trần Phượng-  Phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tuy Lộc, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng đại biểu HĐND xã khóa XXI – nhiệm kì 2021-2026.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo:

Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH, AN-QP năm 2022 và kế hoạch phát triển KT XH, QP AN năm 2023; Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ thu chi ngân sách  năm 2023; Báo cáo tình hình XDCB và sử dụng đất năm 2022, kế hoạch XDCB và sử dụng đất năm 2023; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022; Báo cáo tình hình lãnh đạo điều hành của UBND xã năm 2023.

Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân:

Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2022 và dự kiến chương trình hoạt động của HĐND năm 2023; Ban pháp chế và Ban KT-XH báo cáo tình hình kết quả thẩm tra các báo cáo có liên quan trình kỳ họp; TT HĐND báo cáo giám sát trả lời ý kiến, kiến nghị của UBND xã năm 2022 và Nghị quyết của HĐND xã trước kỳ họp.

Năm 2022 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái