Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tuy Lộc, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 2 ngày 29 và 30/3/2023, Hội Nông dân xã Tuy Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Lê Thị Hồng Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực hội nông dân thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, Phó chủ tịch Thường trực hội nông dân thành phố Yên Bái; các chủ tịch Hội nông trên địa bàn xã phường thành phố Yên Bái

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể địa phương, trường học, trạm Y tế, công an đóng trên địa bàn cùng đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho  hội viên nông dân trong toàn xã Tuy Lộc.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã Tuy Lộc đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã góp phần thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của xã Tuy Lộc, đưa xã Tuy Lộc thành xã nông thôn kiểu mẫu của tỉnh.

Các phong trào thi đua của Hội nông dân phát triển mạnh mẽ, trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân đã phối hợp tổ chức được nhiều lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hội viên tham gia; các mô hình về các giống lúa, phân bón, các chế phẩm sinh học, an toàn thực phẩm, chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi số.

Hội Nông dân xã còn thực hiện tốt hoạt động ủy thác và tín chấp vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp cho các hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên nông dân trong xã đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực chuyển dịch kinh tế, đầu tư máy móc sản xuất nông nghiệp hiện đại, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hoá…

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Tuy Lộc đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đến nay đa số các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa, các mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường phát huy hiệu quả. Hội Nông dân xã tham gia triển khai trồng tuyến đường cây tự quản, thực hiện tốt mô hình “Phân loại và xử lý rác tại nguồn”, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các qui định của địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tuy Lộc đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Trần Thị Lan Hương là chủ tịch Hội Nông dân và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Yên Bái với 10 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết, nhiệm kỳ 2023-2028.

 


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái